2 of 3

Adapter plate

Adapter plate and special separate clutchshaft to fit our ZF S5D 4 or 5 or 6 speed gearbox to any RWD car like Nissan, Toyota, Ford, Opel, Volvo, Honda or Subaru.

n_plate

Kuriame Lietuvos ateitį

Pagrindinė įmonės UAB „Samsonas Motorsport“ veikla yra sportinių automobilių greičių dėžių kūrimas ir gamyba. Įmonė įsteigta 1997 metais. Įmonės statusas – maža įmonė.

es

Siekiant plėsti ir modernizuoti įmonės veiklą, UAB „Samsonas motorsport“, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra 2013 metais pasirašė projekto „UAB „Samsonas Motorsport“ MTTP infrastruktūros sukūrimas“, projekto kodas Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-04-020, finansavimo ir administravimo sutartį kuriam paramos lėšos skiriamos pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo VP2-1.3-ŪM-03-K priemonę Intelektas LT+“.

Read more…

2 of 3