2 of 3

Adapter plate

Adapter plate and special separate clutchshaft to fit our ZF S5D 4 or 5 or 6 speed gearbox to any RWD car like Nissan, Toyota, Ford, Opel, Volvo, Honda or Subaru.

n_plate

Kuriame Lietuvos ateitį

Pagrindinė įmonės UAB „Samsonas Motorsport“ veikla yra sportinių automobilių greičių dėžių kūrimas ir gamyba. Įmonė įsteigta 1997 metais. Įmonės statusas – maža įmonė.

UAB „Samsonas motorsport“ 2017 m. sausio 09 d. pasirašė projekto „UAB „Samsonas motorsport“ eksporto plėtra“, projekto kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0116 finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės“.

Sportinių automobilių pavarų dėžių rinkoje dalyvavimas tarptautinėse parodose yra efektyviausia rinkodaros priemonė. Siekiant pritraukti naujų klientų bei didinti įmonės produkcijos žinomumą, projekto įgyvendinimo metu dalyvauta specializuotose automobilių sporto profesionalams parodose, jose pristatant įmonę ir jos produkciją. Dalyvavimo parodose tikslas – užmegzti naujų kontaktų ir surasti naujų užsakovų užsienio rinkose, didinti produkcijos žinomumą ir populiarinti įmonės vardą.

Projekto finansavimas: bendra projekto įgyvendinimo suma – 67 460,00, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta parama – 33 730,00 EUR. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. lapkritis – 2018 m. sausis.

Read more…

2 of 3