2 of 3

Millers Oils

Motorsport is the ultimate proving ground for high performance gearbox oils, that is why we started cooperation with Millers Oils. Now Samsonas Motorsport Transmissions is official Millers Oils Partner. Millers Oils it self earned a place on the grid, with a strong and growing reputation based on the quality of oils and technical support.
We as a gearbox builder demand lubricants that will perform under the most extreme conditions. We work with them, developing technically advanced oils to boost performance, provide maximum protection and prolong gearbox life.

millers

Kuriame Lietuvos ateitį

Gamybos skaitmeninimo technologijų diegimas UAB „Samsonas motorsport“.

UAB „Samsonas motorsport“ 2019 m. sausio 30 d. pasirašė projekto „Gamybos skaitmeninimo technologijų diegimas UAB „Samsonas motorsport“, projekto kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0003 finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projekto tikslas – atlikus įmonės technologinį auditą ir įvertinus gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas investuoti į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą ir taip sudaryti sąlygas darbo našumo augimui.

Projekto įgyvendinimo metu atlikus įmonės gamybos ir su gamyba susijusių procesų technologinį auditą jo išvados rekomendavo įdiegti CNC krumpliaračių pjovimo stakles valdomas skaitmeniniu būdu. Su naujos kartos skaitmeninėmis staklėmis įmonė detalę pagamintų vienose naujose staklėse. Su šiuo įrengimu įmonė žymiai padidins gaminamų krumpliaračių darbo našumą.

Projekto finansavimas: projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 294 715,24 Eur, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta parama – iki 118 258,00 Eur. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. liepa – 2019 m. rugpjūtis.

Dėl detalesnės informacijos prašome teirautis:
Marius Vaišnoras
Gamybos vadovas
+370 61515409
marius@samsonas.com

Read more…

2 of 3