2 of 3

Millers Oils

Motorsport is the ultimate proving ground for high performance gearbox oils, that is why we started cooperation with Millers Oils. Now Samsonas Motorsport Transmissions is official Millers Oils Partner. Millers Oils it self earned a place on the grid, with a strong and growing reputation based on the quality of oils and technical support.
We as a gearbox builder demand lubricants that will perform under the most extreme conditions. We work with them, developing technically advanced oils to boost performance, provide maximum protection and prolong gearbox life.

millers

Kuriame Lietuvos ateitį

UAB „Samsonas motorsport“ eksporto plėtros projektas.

UAB „Samsonas motorsport“ 2019 m. liepos 23 d. pasirašė projekto „UAB „Samsonas motorsport“ eksporto plėtra“, projekto kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0011 finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT“.

Sportinių automobilių pavarų dėžių rinkoje dalyvavimas tarptautinėse parodose yra efektyviausia rinkodaros priemonė. Siekiant pritraukti naujų klientų bei didinti įmonės produkcijos žinomumą, projekto įgyvendinimo metu dalyvauta specializuotose automobilių sporto profesionalams parodose, jose pristatant įmonę ir jos produkciją. Dalyvavimo parodose tikslas – UAB „Samsonas motorsport“ konkurencingumo ir žinomumo užsienio rinkose didinimas, užmegzti naujų kontaktų ir surasti naujų užsakovų užsienio rinkose, didinti produkcijos žinomumą ir populiarinti įmonės vardą.

Projekto finansavimas: projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 96 228,00 Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo projektui skirta iki 45 000,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 metų lapkritis – 2021 metų sausis.

Dėl detalesnės informacijos prašome teirautis:
Marius Vaišnoras
Gamybos vadovas
+370 61515409
marius@samsonas.com

2 of 3